Cennik

Cennik

Pakiet

Wartość dla pakietu

Cena za 1h

Dwójka 2 h

100 zł

50 zł

Czwórka 4 h

180 zł

45 zł

Dyszka 10 h

350 zł

35 zł

Karnet DwuDyszka 20 h*

600 zł

30 zł

*Karnet DwuDyszka 20 h: Przy zakupie karnetu DwuDyszka otrzymujecie 20h do wykorzystania w

dowolnym dostępnym, niezarezerwowanym w kalendarzu terminie. Karnety godzinowe są ważne dopóki ich nie wykorzystacie – bez ograniczenia

czasowego.